Informace o instituci Dům dětí a mládeže Blansko

Dům dětí a mládeže Blansko je střediskem volnočasových aktivit s bohatou dlouholetou tradicí.

Svojí pestrou nabídkou zájmových činností oslovuje klienty všech věkových kategorií i sociálních vrstev.

Najdete zde kroužky pro děti s nejrůznějším zaměřením:

sportovní, technické, jazykové, umělecké i rukodělné.

V období školního roku pořádá pravidelně kurzy pro dospělé klienty, výukové programy pro MŠ, ZŠ i školní družiny, dále organizuje okresní kola předmětových olympiád, středoškolské odborné činnosti a projekty s preventivní a osvětovou tematikou.

Ve spolupráci se školami pomáháme s organizací charitativních sbírek.

Pro čas školního volna a prázdnin nabízí prázdninové programy, víkendové akce a sportovní soustředění.

Letní činnost DDM se zaměřuje na dětské pobytové tábory v naší republice i v zahraničí.

Dětem zaměstnaných rodičů je určena také nabídka příměstských táborů.

Kde nás najdete?

Zobrazit